Internetbureau voor hoogwaardige software op mobiel, web en Internet of Things.

Een mobiele app is de mogelijkheid van dit moment waarmee u nieuwe markten aanspreekt.

Internetbureau voor hoogwaardige software op mobiel, web en Internet of Things.

Een mobiele app is de mogelijkheid van dit moment waarmee u nieuwe markten aanspreekt.

Disclaimer

Algemeen

Marqin (Kamer van Koophandel 58729623), hierna te noemen Marqin, verleent u hierbij toegang tot marqin.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Marqin behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Marqin spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Marqin.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Marqin doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Marqin en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marqin, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.